Promotion

Swedish minister defrocked over anti-women priest sermon

The Church of Sweden has deposed a priest for having told his congregation in a sermon that those who support the ordination of women to the clergy will not be saved.

On 19 September 2014 the Bishop of Gothenburg, the Rt. Rev. Per Eckerdal, (pictured) released a statement saying that after listening to a recording of an August 2013 sermon by the Rev. Olle Fogelqvist, the cathedral chapter voted to remove him from the ordained ministry for teaching doctrines contrary to those upheld by the Church of Sweden.

Bishop Eckerdal stated Mr. Fogelqvist’s comments were “extremely injudicious,” adding that “just the thought that the sex of a priest would be decisive for salvation was startling.”

A curate at the parish church of Löftadalens in Kungsbacka Municipality, Mr. Fogelqvist argued that it was an ontological impossibility for women to be priests. Those who relied upon the efficacy of the sacraments offered by women priests were endangering their souls, he said, because those sacraments were void ab initio.

Women clergy were first ordained by the Church of Sweden in 1958 and the current archbishop of Uppsala is a woman.

Bishop Eckerdal stated that Mr. Fogelqvist had no authority to promulgate from the pulpit views contrary to the received teachings of the Church of Sweden. His false teachings, the bishop said, were compounded by his foreknowledge that two women priests were soon to join the team ministry where he served. Not only had he made statements inconsistent with the “faith, creed, and doctrine” of the Church of Sweden, he had undermined his colleagues before the start of their ministry.

Mr. Fogelqvist has the right to appeal the decision.

 

Statement released by the Diocese of Gothenburg:

Präst mister behörighet

[2014-09-19 12:55]

En präst i norra Halland mister behörigheten att vara präst. Domkapitlet har funnit att en predikan han höll i augusti 2013 innebär att han brutit mot prästlöftena och att hans uttalande är grovt klandervärda

I predikan förklarade prästen, att de som säger ja till prästvigda kvinnor går miste om frälsningen.

– Vi ser väldigt allvarligt på detta, säger biskop Per Eckerdal. En präst viktigaste uppgift är att förkunna evangeliet om människors frälsning. I det här fallet har prästen blandat samman detta med sina personliga åsikter när det gäller prästvigda kvinnor.

– Han har uttryckt sig på ett sådant sätt, att villkoret för frälsning är att man säger nej till prästvigda kvinnor, att det är ett villkor för att vara accepterad av Gud. Detta är inte förenligt med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

– Ett bidragande skäl är också att prästen, enligt egen utsago, tar upp detta för första gången fyra månader innan han får två prästvigda kvinnor som arbetskamrater i samband med en pastoratsreglering. Att använda predikstolen för att undergräva förtroendet för två kollegor på detta sätt är enligt domkapitlet ytterst omdömeslöst.

– Bara tanken på att prästens kön skulle vara frälsningsavgörande är häpnadsväckande, säger Per Eckerdal.

Domkapitlet har kunnat ta del av predikan genom den inspelning som gjordes i kyrkan.

Beslutet kan överklagas till Svenska kyrkans överklagandenämnd.

Latest Articles

Similar articles